Ngô Lê Huy Hiền

“Việc mình đến với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh để học tập và nghiên cứu, cũng như việc nhận được học bổng toàn phần giá trị Tate&Lyle của British Council như “một cái duyên” đã định. Cảm ơn VNUK đã cho mình một thời sinh viên tuyệt vời!”

Open

Close