Thi THPT

Category Archives: Thi THPT

Chọn tổ hợp nào để được xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng?

Trong thời gian này, ban tư vấn tuyển sinh Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng nhận được rất nhiều câu hỏi về việc chọn tổ hợp bài thi KHTN hay KHXH trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 để được đăng ký xét tuyển vào các nhóm ngành đào tạo tại đây? Để … Continue reading Chọn tổ hợp nào để được xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng?

Đáp án bài thi Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 – Hot Hot Hot!!!

Bài thi Ngữ văn đã kết thúc. Nhằm giúp các bạn kiểm tra lại kết quả thi của mình, chúng tôi đã tổng hợp một số đáp án bài thi Ngữ văn ngay sau giờ thi. Hy vọng các bạn sẽ có cái nhìn khái quát hơn về bài thi của mình!  Đáp án bài thi … Continue reading Đáp án bài thi Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 – Hot Hot Hot!!!

Đáp án bài thi GDCD kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 – Hot Hot Hot!!!

Như vậy, bài thi GDCD đã kết thúc sáng nay, buổi thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia. Nhằm giúp các bạn kiểm tra lại kết quả thi của mình, chúng tôi đã tổng hợp một số đáp án bài thi GDCD ngay sau giờ thi. Hy vọng các bạn sẽ có cái nhìn khái quát … Continue reading Đáp án bài thi GDCD kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 – Hot Hot Hot!!!

Đáp án bài thi Địa kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 – Hot Hot Hot!!!

Như vậy, bài thi Địa đã kết thúc  sáng nay, buổi thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia. Nhằm giúp các bạn kiểm tra lại kết quả thi của mình, chúng tôi đã tổng hợp một số đáp án bài thi Địa ngay sau giờ thi. Hy vọng các bạn sẽ có cái nhìn khái quát … Continue reading Đáp án bài thi Địa kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 – Hot Hot Hot!!!

Đáp án bài thi Sinh kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 – Hot Hot Hot!!!

Như vậy, bài thi Sinh đã kết thúc trong sáng nay. Nhằm giúp các bạn kiểm tra lại kết quả thi của mình, chúng tôi đã tổng hợp một số đáp án bài thi Sinh ngay sau giờ thi. Hy vọng các bạn sẽ có cái nhìn khái quát hơn về bài thi của mình!  Đáp án bài … Continue reading Đáp án bài thi Sinh kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 – Hot Hot Hot!!!