Tri thức

Category Archives: Tri thức

Kỹ năng mềm – Liệu bạn đã nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng?

“Kỹ năng mềm” là thuật ngữ mà bất kỳ bạn nào cũng sẽ được nghe khi bước chân vào cánh cửa giảng đường đại học; bởi đây là một trong những tiêu chí để nhà tuyển dụng đánh giá tiềm năng của ứng viên. Vậy “Kỹ năng mềm” thật sự là gì? Và sao lại … Continue reading Kỹ năng mềm – Liệu bạn đã nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng?