Tri thức

Category Archives: Tri thức

Liên kết đào tạo quốc tế tại VNUK đem lại lợi ích thiết thực cho người học

Sinh viên bậc đại học của VNUK có cơ hội chuyển tiếp sang các trường đại học đối tác tại Anh Quốc và các nước khác theo thỏa thuận liên kết đào tạo quốc tế. Cơ sở để liên kết đào tạo quốc tế của VNUK Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK), … Continue reading Liên kết đào tạo quốc tế tại VNUK đem lại lợi ích thiết thực cho người học

Cách mạng công nghiệp 4.0 – Giá trị của quá khứ trong kỷ nguyên số

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống; đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, cuộc cách mạng công nghiệp này đang ảnh hưởng ngày càng rõ rệt. Theo Alice Gast, các trường đại học châu Á nói riêng đang nắm giữ tương lai công nghệ … Continue reading Cách mạng công nghiệp 4.0 – Giá trị của quá khứ trong kỷ nguyên số

Kỹ năng mềm – Liệu bạn đã nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng?

“Kỹ năng mềm” là thuật ngữ mà bất kỳ bạn nào cũng sẽ được nghe khi bước chân vào cánh cửa giảng đường đại học; bởi đây là một trong những tiêu chí để nhà tuyển dụng đánh giá tiềm năng của ứng viên. Vậy “Kỹ năng mềm” thật sự là gì? Và sao lại … Continue reading Kỹ năng mềm – Liệu bạn đã nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng?

Bạn có câu hỏi gì cho chúng tôi?