Tỷ lệ chọi

Category Archives: Tỷ lệ chọi

Tỷ lệ chọi vào Đại học Đà Nẵng năm 2017, bạn đã sẵn sàng?

Theo đề án tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng năm 2017, tổng chỉ tiêu dự kiến của bậc đại học là 11,054 chỉ tiêu. Tuy nhiên, với lượng hồ sơ khổng lồ đăng ký trong năm nay, tỷ lệ chọi vào đại học của Đại học Đà Nẵng đang ở mức rất cao. Cùng … Continue reading Tỷ lệ chọi vào Đại học Đà Nẵng năm 2017, bạn đã sẵn sàng?

Bạn có câu hỏi gì cho chúng tôi?