Liên hệ

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ANH (VNUK)

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: +84 236 3646 577

Email: contact@vnuk.edu.vn

Website: Tuyensinhvnuk.edu.vn

Open

Close