Tổ hợp xét tuyển

Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Đối với ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế (bao gồm chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế), sẽ sử dụng 04 tổ hợp xét tuyển

 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01: Toán, Tiếng Anh, Vật lý
 • D01: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
 • D10: Toán, Tiếng Anh, Địa lý

 

Đối với ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính, sẽ sử dụng 04 tổ hợp xét tuyển

 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01: Toán, Tiếng Anh, Vật lý
 • D01: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
 • D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên

Đối với ngành Khoa học Y sinh, sẽ sử dụng 04 tổ hợp xét tuyển

 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • B00: Toán, Hóa học, Sinh học
 • D07: Toán, Tiếng Anh, Hóa học
 • D08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học

Đối với ngành Khoa học Dữ liệu, sẽ sử dụng 04 tổ hợp xét tuyển

 • A00: Toán + Vật lí + Hoá học
 • A01: Toán + Tiếng Anh + Vật lí
 • D01: Toán + Tiếng Anh + Ngữ Văn
 • D08: Toán + Tiếng Anh + Sinh học

– Điểm của tất cả các bài thi/môn xét tuyển đều có hệ số 1.

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Công bố sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia.

Xét tuyển theo hình thức học bạ THPT

Đối với ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế, sử dụng 04 tổ hợp xét tuyển

 • Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
 • Toán, Vật lý, Hóa học
 • Toán, Ngữ văn, Vật lý
 • Toán, Tiếng Anh, Vật lý

Đối với ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính và ngành Khoa học Dữ liệu, sử dụng 04 tổ hợp xét tuyển

 • Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 • Toán, Vật lý, Hóa học
 • Toán, Ngữ văn, Vật lý
 • Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Đối với ngành Khoa học Y sinh, sẽ sử dụng 04 tổ hợp xét tuyển

 • Toán, Vật lý, Hóa học
 • Toán, Hóa học, Sinh học
 • Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Đối với ngành Khoa học Dữ liệu, sẽ sử dụng 04 tổ hợp xét tuyển

 • Toán + Anh + Văn
 • Toán + Lý + Hóa
 • Toán + Anh + Lý
 • Toán + Anh + Sinh

 

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt – Anh

158A Lê Lợi, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Tư vấn tuyển sinh: tuyensinhvnuk.edu.vn

Website: vnuk.udn.vn

Email: contact@vnuk.edu.vn

Hotline: 0905 55 66 54

Số điện thoại: 0236 37 38 399

Open

Close