Điểm chuẩn năm 2023 – Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng thông báo điểm chuẩn xét tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT vào VNUK năm 2023 như sau: STT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH / CHUYÊN NGÀNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 1 7340124 Quản trị và Kinh doanh Quốc tế 18.00 2 7480101-SE Khoa học...
Sự khác nhau giữa 2 người anh em: Khoa học và Kỹ thuật máy tính và Công nghệ phần mềm

Sự khác nhau giữa 2 người anh em: Khoa học và Kỹ thuật máy tính và Công nghệ phần mềm

Có rất nhiều bạn học sinh đam mê khối ngành công nghệ, nhưng khi đứng trước “ma trận” thông tin về các ngành học, chương trình học, thì các bạn thường lạc lối và không phân biệt được sự khác nhau giữa các ngành. Điển hình như ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính (CSE)...
1
Bạn cần hỗ trợ?