Chức năng bình luận bị tắt ở Chương trình tập huấn “Phát triển Chương trình giảng dạy STEM cho học sinh THPT”
Chức năng bình luận bị tắt ở Sinh viên VNUK tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Aston
Chức năng bình luận bị tắt ở Các nhà nghiên cứu đại học Obuda, Hungary, đến thăm và làm việc tại VNUK
Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo Hội thảo “Gặp gỡ đại diện đến từ trường Đại học Aston, Vương quốc Anh”
Chức năng bình luận bị tắt ở Khóa huấn luyện về Đào tạo khởi nghiệp cho giảng viên
Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyến thăm của đại diện đến từ trường đại học Aston, Anh quốc
Chức năng bình luận bị tắt ở Chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Daegu Haany, Hàn Quốc
Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Đại học Pai Chai, Hàn Quốc
Chức năng bình luận bị tắt ở Ngày hội văn hóa Anh, Chủ Nhật ngày 09/4/2017
1
Bạn cần hỗ trợ?