BẠN CÓ BIẾT: Thêm một giải pháp giáo dục hàng đầu thế giới nữa vừa cập bến VNUK!

BẠN CÓ BIẾT: Thêm một giải pháp giáo dục hàng đầu thế giới nữa vừa cập bến VNUK!

VNUK vừa chính thức bổ sung giải pháp học tập không giới hạn từ Udemy, nền tảng học trực tuyến hàng đầu thế giới vào các giải pháp giảng dạy và học tập cho cộng đồng giảng viên và sinh viên. Spring Research Forum in Biomedicine in Tsukuba 2020 Sinh viên khoá đầu bước...
1
Bạn cần hỗ trợ?