Điểm chuẩn vào VNUK theo phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực 2021

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK) công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực 2021 như sau:

DDV VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT – ANH  
1 7340124 Quản trị và Kinh doanh quốc tế 720
2 7340124-THM Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị du lịch và Khách sạn quốc tế (THM) 720
3 7480204 Khoa học và Kỹ thuật Máy tính 720

Ghi chú:

(1) Điểm đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
(2) Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.

Tham khảo trên trang tuyển sinh Đại học Đà Nẵng: http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/diemchuan/7084 

1
Bạn cần hỗ trợ?