Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK) công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 – 2021 như sau:

DDV VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT – ANH  
1 7340124 Quản trị và Kinh doanh quốc tế 21,00
2 7340124-THM Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị du lịch và Khách sạn quốc tế (THM) 20,00
3 7420204 Khoa học Y sinh 21,00
4 7480204 Khoa học và Kỹ thuật Máy tính 21,00
5 7480204DT Khoa học và Kỹ thuật Máy tính – Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu 22,00

Ghi chú:

(1) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển.
(2) Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển được quy về thang điểm 30.
(3) Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển công bố là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.
(4) Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố hoặc có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển đã công bố và đạt các điều kiện phụ.

Các thí sinh tra cứu kết quả tại: http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao/7086

Tham khảo trên trang Tuyển sinh Đại học Đà Nẵng: http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/diemchuan/7085

1
Bạn cần hỗ trợ?