Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK) công bố điểm trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển năm 2021 như sau:

1. Điểm trúng tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2021

STT Tên ngành Mã ngành Điểm xét tuyển Thang điểm Mức ĐKSS
1 Quản trị & Kinh doanh quốc tế 7340124 19.5 30 TTNV <= 8
2 Quản trị & Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế 7340124-THM 19.8 30 TTNV <= 3
3 Khoa học Y Sinh 7420204 19.5 30 TTNV <= 5
4 Khoa học và Kỹ thuật Máy tính 7480204 20 30 TTNV <= 4
5 Khoa học và Kỹ thuật Máy tính – Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu 7480204DT 21 30 TTNV <= 3

2. Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển học bạ THPT đợt 1/2021

DDV VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT – ANH  
1 7340124 Quản trị và Kinh doanh quốc tế 21,00
2 7340124-THM Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị du lịch và Khách sạn quốc tế (THM) 20,00
3 7420204 Khoa học Y sinh 21,00
4 7480204 Khoa học và Kỹ thuật Máy tính 21,00
5 7480204DT Khoa học và Kỹ thuật Máy tính – Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu 22,00

Ghi chú:

(1) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển.
(2) Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển được quy về thang điểm 30.
(3) Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển công bố là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.
(4) Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố hoặc có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển đã công bố và đạt các điều kiện phụ.

Các thí sinh tra cứu kết quả tại: http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao/7086

Tham khảo trên trang Tuyển sinh Đại học Đà Nẵng: http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/diemchuan/7085

3.  Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực 2021

DDV VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT – ANH  
1 7340124 Quản trị và Kinh doanh quốc tế 720
2 7340124-THM Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị du lịch và Khách sạn quốc tế (THM) 720
3 7480204 Khoa học và Kỹ thuật Máy tính 720

Ghi chú:

(1) Điểm đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
(2) Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.

Tham khảo trên trang tuyển sinh Đại học Đà Nẵng: http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/diemchuan/7084 

1
Bạn cần hỗ trợ?