Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK) công bố điểm trúng tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2021 như sau:

STT Tên ngành Mã ngành Điểm xét tuyển Thang điểm Mức ĐKSS
1 Quản trị & Kinh doanh quốc tế 7340124 19.5 30 TTNV <= 8
2 Quản trị & Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế 7340124-THM 19.8 30 TTNV <= 3
3 Khoa học Y Sinh 7420204 19.5 30 TTNV <= 5
4 Khoa học và Kỹ thuật Máy tính 7480204 20 30 TTNV <= 4
5 Khoa học và Kỹ thuật Máy tính – Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu 7480204DT 21 30 TTNV <= 3

 

1
Bạn cần hỗ trợ?