Trang thông tin tuyển sinh - VNUK, Đại học Đà Nẵng

Học bổng Đa dạng văn hóa

30/01/2024

Học bổng Đa dạng văn hóa dành cho sinh viên quốc tế (không phải quốc tịch Việt Nam) đang học tập tại các trường đại học ở các quốc gia khác tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Viện.

Giá trị học bổng

 • Học bổng có giá trị từ 25% đến 100% học phí 1 kỳ trao đổi tại Viện. 
 • Học bổng có thể bao gồm sinh hoạt phí tối đa đến 4 triệu đồng/ tháng trong tối đa 4 tháng.

Điều kiện xét Học bổng

 • Đang học tập tại trường đại học trên thế giới ngoài Việt Nam, ưu tiên sinh viên đến từ các trường đại học đối tác mà Viện hoặc Đại học Đà Nẵng có thỏa thuận trao đổi sinh viên còn hiệu lực.
 • Có thành tích học tập với điểm tích lũy tối thiểu 2.5/4. 
 • Điểm IELTS từ 5.5 trở lên đối với sinh viên đến từ các nước mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ để. 
 • Đã hoàn thành ít nhất một năm học với tối thiểu 20 tín chỉ trong năm học trước;
 • Có đủ sức khỏe để ở lại Việt Nam trong thời gian trao đổi.

Tiêu chí xét, cấp học bổng

 • Thành tích học tập;
 • Điểm IELTS đối với sinh viên đến từ các nước mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ. 
 • Thành tích cá nhân, kinh nghiệm và chứng nhận các hoạt động ngoại khóa;
 • Đặc điểm cá nhân: Kỹ năng giao tiếp, mục tiêu học thuật và mục tiêu cá nhân, mức độ trưởng thành, động cơ, khả năng thích nghi vào môi trường văn hóa khác.

Hồ sơ học bổng

 • Thư giới thiệu chính thức từ trường mà ứng viên đang học tập;
 • Thư động lực (tối thiểu 750 từ);
 • Thư giới thiệu của một giảng viên mà ứng viên đã có cơ hội làm việc cùng trong năm gần nhất;
 • Thành tích học tập và chứng nhận thành tích, các hoạt động ngoại khóa;
 • Bản sao hộ chiếu.

chatbot