Trang thông tin tuyển sinh - VNUK, Đại học Đà Nẵng

Học bổng Đổi mới Sáng tạo

30/01/2024

Giới thiệu

Học bổng này dành cho học sinh lớp 12 trúng tuyển vào một chương trình đào tạo tại Viện và sinh viên đang học tập tại Viện. Ứng viên là những học sinh sinh viên có phẩm chất lãnh đạo, tinh thần tiên phong và phục vụ, đã có những thành tích đóng góp tạo ra sự thay đổi và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra giá trị cho cộng đồng. Học bổng ưu tiên cho nữ giới tham gia hoạt động khoa học công nghệ.

Giá trị học bổng

 • Học bổng có giá trị từ 05 đến 20 triệu đồng/ suất.
 • Học bổng kèm theo một khóa học (miễn phí) tại Trung tâm phát triển kỹ năng chuyên nghiệp của Viện trong năm nhận học bổng.

Điều kiện xét, cấp học bổng

 • Học sinh lớp 12 trúng tuyển vào VNUK và đạt điểm tiếng Anh đầu vào của Viện HOẶC sinh viên đang học tập tại Viện đảm bảo tiến độ tiếng Anh theo yêu cầu và đã học tối thiểu 12 tín chỉ trong học kỳ gần nhất với điểm trung bình chung tích lũy từ 2.5/4 trở lên;
 • Học sinh/ sinh viên có thành tựu là một trong những nội dung sau (nhưng không giới hạn trong phạm vi này):
  1. Là thủ lĩnh cộng đồng, đã chủ động thành lập hoặc dẫn dắt tổ chức của mình trong thời gian tối thiểu 1 năm, tạo nên ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng;
  2. Đã đạt được những thành tựu đủ lớn liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu, giáo dục, giảm khoảng cách giàu nghèo, cân bằng giới,… 
  3. Có những sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật được một tổ chức (chính quyền hoặc doanh nghiệp) công nhận và sử dụng sáng kiến. Hội đồng sẽ xem xét sự phù hợp của tổ chức này.

Tiêu chí xét, cấp học bổng

 • Vai trò của ứng viên trong các dự án đổi mới, tạo giá trị cho cộng đồng và quy mô của dự án mà ứng viên tham gia;
 • Tiềm năng trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai;
 • Các đặc điểm cá nhân như sự cảm thông, trách nhiệm đối với cộng đồng…

Điều kiện duy trì học bổng

 • Duy trì điểm trung bình chung tích lũy tối thiểu 2.5/4 trong 01 học kì nhận học bổng. 
 • Cam kết hỗ trợ cộng đồng thông qua việc tham gia bình quân 20 giờ mỗi quý cả trong và ngoài trường. 
 • Tham gia vào Chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo dành cho sinh viên. 
 • Tham gia ít nhất một hoạt động quảng bá cho hình ảnh trường và cho học bổng (nếu có), bao gồm đăng bài viết, video, tham gia buổi tư vấn tuyển sinh, học bổng, các sự kiện kết nối…

Hồ sơ xét học bổng

 • Đơn đề nghị xét học bổng và Thư động lực (tối thiểu 700 từ)
 • Hồ sơ minh chứng về dự án đã tham gia kèm báo cáo về kết quả đã đạt được;
 • Bản sao các thành tích và chứng nhận tham gia hoạt động ngoại khóa;
 • Thư giới thiệu của người lãnh đạo trực tiếp, người đồng cấp hoặc người đứng đầu tổ chức mà thí sinh đã tham gia.

chatbot