Trang thông tin tuyển sinh - VNUK, Đại học Đà Nẵng

Học bổng STEM (dành cho nữ)

27/02/2024

Women in STEM Scholarship tại VNUK lấy cảm hứng từ học bổng cùng tên do Hội đồng Anh khởi xướng năm 2020 nhằm thúc đẩy cơ hội học tập và làm việc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học cho ứng viên nữ.

GIỚI THIỆU

 • Học bổng khoa học được tạo ra nhằm thúc đẩy cơ hội học tập và làm việc trong lĩnh vực STEM dành cho nữ giới, khuyến khích các học sinh nữ có thành tích học tập tốt, có những thành tích nổi bật trong lĩnh vực khoa học,công nghệ được trúng tuyển vào một chương trình đào tạo thuộc khối ngành Khoa học tự nhiên (STEM) tại Viện. Học bổng cấp dựa trên nhu cầu tài chính và các tiêu chí khác như mục đích học tập, thành tích cá nhân, hoạt động ngoại khóa, tính cách, định hướng, đóng góp cho cộng đồng. 

Giá trị học bổng

 • Học bổng STEM khoa học dành cho nữ được trao hàng năm dưới hình thức miễn/ giảm học phí của ngành đào tạo mà sinh viên đang theo học;
 • Học bổng có giá trị 25-100% học phí từ 1 đến 4 năm học tại Viện.

Điều kiện xét, cấp Học bổng

 • Là học sinh/ sinh viên nữ.
 • Trúng tuyển một trong các ngành thuộc lĩnh vực Khoa học – Kỹ thuật của Viện.
 • Đã tham gia các hoạt động liên quan đến lĩnh vực Khoa học – Kỹ thuật;
 • Có điểm trung bình môn Toán ở lớp 12 lớn hơn hoặc bằng 8,0.
 • Các tiêu chí khác được đánh giá thông qua vòng phỏng vấn với Hội đồng xét học bổng.     
 • Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo tại Viện.
Tiêu chí xét, cấp học bổng
 • Mục đích học tập thể hiện rõ động lực và khát khao liên quan đến ngành;
 • Hồ sơ học bổng: Thư động lực; Giấy giới thiệu của giáo viên THPT, thành tích khác và chứng nhận tham gia các hoạt động ngoại khóa liên quan đến ngành Khoa học – Kỹ thuật;
 • Các tiêu chí khác được đánh giá thông qua vòng phỏng vấn với Hội đồng xét học bổng. 
Điều kiện duy trì học bổng
 • Duy trì điểm Trung bình chung tích lũy tối thiểu 2.5/4 trong kỳ nhận học bổng;
 • Tham gia ít nhất 02 (hai) hoạt động quảng bá cho hình ảnh trường và cho học bổng (nếu có), bao gồm đăng bài viết, video, tham gia buổi tư vấn tuyển sinh, học bổng, các sự kiện kết nối…
 • Hoàn thành báo cáo định kỳ theo từng năm học.
Hồ sơ xét học bổng
 • Đơn đề nghị xét học bổng (có dán ảnh – theo mẫu của Trường);
 • Thư động lực (Letter of Motivation – tối thiểu 700 từ);
 • Bản sao học bạ các năm học, không cần công chứng;
 • Bản sao các giấy chứng nhận đã tham gia các cuộc thi, hoạt động ngoại khóa liên quan đến ngành Khoa học – Kỹ thuật không cần công chứng;
 • Thư giới thiệu của một giáo viên THPT.

Ghi chú: Thí sinh cung cấp địa chỉ email của người giới thiệu; Viện gửi đường dẫn để người giới thiệu điền nội dung giới thiệu cho Viện. Ứng không xin thư trực tiếp từ người giới thiệu.

chatbot