Trang thông tin tuyển sinh - VNUK, Đại học Đà Nẵng

Học bổng Trao đổi

30/01/2024

Mô tả học bổng trao đổi

Học bổng này dành cho sinh viên VNUK bao gồm cả sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế đang học tập tại VNUK đi trao đổi trong 01 học kỳ tại một trong các trường đại học đối tác của Viện. Học bổng nhằm thúc đẩy sinh viên bước ra thế giới, học hỏi về nền văn hóa của quốc gia bản địa và trải nghiệm môi trường học tập mới. 

Học bổng này không áp dụng cho những sinh viên đã được nhận các học bổng khác của Viện hay học bổng từ các nhà tài trợ khác.

Giá trị học bổng

Học bổng có giá trị 5 đến 20 triệu đồng cho 01 học kỳ trao đổi đã được chấp thuận ở trường đại học đối tác ở nước ngoài.

Điều kiện xét, cấp Học bổng

 • Sinh viên từ năm 2 trở đi đang học tập tại Viện;
 • Có thành tích học tập tốt với điểm tích lũy tối thiểu 2.7/4;
 • Có chứng chỉ IELTS quốc tế từ 6.0 trở lên;
 • Hoàn thành tối thiểu 12 tín chỉ trong học kỳ gần nhất tính tại thời hạn cuối nộp hồ sơ học bổng đối với sinh viên năm 3 và năm 4; Hoàn thành toàn bộ chương trình Dự bị đại học năm nhất đối với sinh viên năm 2;
 • Đã được Khoa chấp thuận tham gia chương trình trao đổi sinh viên;
 • Lưu ý dành cho sinh viên quốc tế: Học bổng trao đổi không áp dụng trong trường hợp sinh viên quốc tế trao đổi ngay tại quốc gia quê hương.

Tiêu chí xét, cấp học bổng

 • Thành tích học tập tích lũy;
 • Điểm IELTS quốc tế;
 • Các đặc điểm cá nhân được đánh giá thông qua buổi phỏng vấn với Hội đồng tuyển sinh: Có mục tiêu học thuật và cá nhân rõ ràng, xác định rõ vai trò của trải nghiệm quốc tế đối với toàn bộ chương trình học tập tại Viện; Mức độ trưởng thành, động cơ, khả năng thích nghi vào các môi trường văn hóa khác nhau.

Điều kiện duy trì học bổng

 • Điểm trung bình tích lũy các môn học ở trường trao đổi từ điểm 2.7/4 trở lên và học tối thiểu 12 tín chỉ trong 01 học kỳ trao đổi. Sinh viên có thể phải hoàn lại một phần học bổng nếu không đảm bảo điều kiện này. 
 • Tham gia ít nhất một hoạt động quảng bá cho hình ảnh trường và cho học bổng (nếu có), bao gồm đăng bài viết, video, tham gia buổi tư vấn tuyển sinh, học bổng, các sự kiện kết nối…

Hồ sơ xét học bổng

 • Đơn đề nghị xét học bổng và Thư động lực (tối thiểu 750 từ);
 • Bản sao bảng điểm tích lũy; 
 • Kết quả IELTS quốc tế; 
 • Bản sao các thành tích và chứng nhận tham gia các hoạt động ngoại khóa;
 • Thư giới thiệu của một giáo viên/ giảng viên, người hướng dẫn học thuật;
 • Bản sao hộ chiếu.

chatbot