Trang thông tin tuyển sinh - VNUK, Đại học Đà Nẵng
Trang chủ

Điểm chuẩn năm 2023

17/02/2024

1. Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả Học bạ năm 2023

1.1. Xét học bạ – Đợt 1:
Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm chuẩn vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK) theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 – 2023 như sau:

STT Tên ngành  Mã ngành Điểm xét tuyển
1 Quản trị và Kinh doanh Quốc Tế 7340124 21
2 Khoa học Máy tính – Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm 7480101-SE 18
3 Khoa học Máy tính – Chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính 7480101-CSE 21
4 Khoa học Y sinh 7420204 21
5 Công nghệ Vật liệu – Chuyên ngành Công nghệ Nano 7510402 20

Tham khảo trên trang Tuyển sinh Đại học Đà Nẵng: tại đây 

1.2. Xét học bạ – Đợt 2:
Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông năm 2023 vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, ĐHĐN xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 23/6/2023 đến ngày 03/7/2023 như sau:

STT Tên ngành  Mã ngành Điểm xét tuyển
1 Khoa học  Máy tính – Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm 7480101-SE 19
2 Khoa học Máy tính – Chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính 7480101-CSE 21
3 Khoa học Y sinh 7420204 21
4 Công nghệ Vật liệu – Chuyên ngành Công nghệ Nano 7510402 20

Tham khảo trên trang Tuyển sinh Đại học Đà Nẵng: tại đây 

2. Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả Kỳ thi THPT năm 2023

2.1. Xét điểm thi THPT – Đợt 1
Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm chuẩn vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK) theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2023 như sau:

STT Tên ngành  Mã ngành Điểm xét tuyển
1 Quản trị và Kinh doanh Quốc tế 7340124 18,00
2 Khoa học Y sinh 7420204 20,25
3 Khoa học  Máy tính – Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm 7480101-SE 17,00
4 Công nghệ Vật liệu – Chuyên ngành Công nghệ Nano 7510402 19,50

Tham khảo trên trang Tuyển sinh Đại học Đà Nẵng: tại đây

2.2. Xét điểm thi THPT – Đợt bổ sung
Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm chuẩn vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK) theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2023 Đợt bổ sung như sau:

STT Tên ngành  Mã ngành Điểm xét tuyển
1 Khoa học Máy tính – Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm 7480101-SE 21,50

Tham khảo trên trang Tuyển sinh Đại học Đà Nẵng: tại đây

3. Phương thức Tuyển sinh riêng năm 2023

Năm học 2023, ngoài các phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng đối với các chương trình đào tạo quốc tế với các nhóm 9 nhóm xét tuyển. Xem chi tiết tại đây.

Tham khảo Đề Án Tuyển sinh 2023: Đề án Tuyển sinh 2023

chatbot