Trang thông tin tuyển sinh - VNUK, Đại học Đà Nẵng
Trang chủ / Phương thức xét tuyển

Xét điểm thi THPT

29/01/2024

Tham khảo điểm xét tuyển vào VNUK các năm trước theo phương thức Xét điểm thi THPT.

1. Điểm chuẩn năm 2024

Năm 2024, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng áp dụng phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT dành cho tất cả các ngành học tại VNUK.

Điểm chuẩn phương thức xét tuyển kì thi THPT năm 2024 như sau: Chưa có điểm chuẩn – cập nhập khi có thông báo. 

2. Điểm chuẩn năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm chuẩn vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK) theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2023 như sau:

STT Tên ngành  Mã ngành Điểm xét tuyển
1 Quản trị và Kinh doanh Quốc tế 7340124 18,00
2 Khoa học Y sinh 7420204 20,25
3 Khoa học  Máy tính – Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm 7480101-SE 17,00
4 Công nghệ Vật liệu – Chuyên ngành Công nghệ Nano 7510402 19,50

Tham khảo trên trang Tuyển sinh Đại học Đà Nẵng: tại đây

3. Điểm chuẩn năm 2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm chuẩn vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK) theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2022 như sau:

STT Tên ngành  Mã ngành Điểm xét tuyển
1 Quản trị và Kinh doanh Quốc tế 7340124-IBM 19.00
2 Khoa học và Kỹ thuật Máy tính 7480204-CSE 19.00

Tham khảo trên trang Tuyển sinh Đại học Đà Nẵng: tại đây

chatbot